Thank you for your patience while we retrieve your images.
שמיים נמוכים, מיצב יריעות, צבעי זכוכית וכבלי מתכת,600*600*400, 2019
מיצב תקרה תלוי-חלל בתוך תערוכה קבוצתית שיוצרת חצר אחורית. באמצעות כבלי מתכת עבים מתחתי יריעות מקיר לקיר בהתאם לאלכסון של תקרת הגלריה. לא ברור מה מוגן יותר מפני מתקפה או סתם ריגול. האם זהו האיזור המוצלל מתחת ליריעות או דווקא האזור החשוף שמרושת בכבלים. כמה מזה זו הגנה על החצר, וכמה השתלטות?
על היריעות השקופות מצויר נחיל רחפנים במבנה ריזומי כלהקה הולכת וקרבה מכיוון החלונות הגבוהים. ההצבה בשכבות יורדות וחופפות חלקית והציור הרב מימדי יוצרים אשליה של תנועה שמלווה את תנועת הצופה.