"להרוג את כולם!" היא חוויה אימרסיבית שכולה הרג; ללא נרטיב, ללא מכשולים וללא הצדקה מוסרית. פשוט להרוג… ולהרהר.
את החוויה ליווינו במחקר משתמשים שארגן את הרפלקסיה שלהם למגמות ותתי מגמות על פי חתכים של מאפיינים. על מה ירינו ללא היסוס, על מה צעקנו שלא נירה ובכל זאת ירינו, איפה שמנו גבולות וכמה התייסרנו אח״כ אם לא. בסופו של דבר כמעט כולם היו כל הזמן בהכרה שהם במשחק ושאין השלכות למעשיהם - מה שהגביר את הכיף.