Thank you for your patience while we retrieve your images.
הודעה לעיתונות – גלריה בינט

דינה לוי
משחק המלחמה שלי
אוצרת: דניאלה טלמור
03.02.12 – 05.01.12


דינה לוי, בוגרת תואר שני באמנות מאוניברסיטת חיפה, הציגה בתערוכות שונות בארץ ובעולם.
תציג לראשונה בגלריה בינט, גוף עבודות מרשים של ציורים פיגורטיביים גדולי ממדים על בד, העוסקים בדימויים אנושיים וטובלים ברקעי צבע גדולים.

לתערוכתה היא מעניקה את השם משחק המלחמה שלי. המשחק המאחד את הקבוצה האנושית המוצגת בציורים חושף את הכללים המונחים בבסיסו של כל מבנה חברתי, שלתחרותיות שמור בו תפקיד מרכזי. הפעלת הכוח, חיונית לצורך קיומה של הקבוצה, כיוון שזהו הדבק המחבר את חבריה, אך במקביל תורם הכוח גם למחיקת החברים בקבוצה.

"מלאכת הציור של דינה לוי מקימה לחיים רבדים שונים מתוך מסורת ציור בת מאות שנים, אך בה בעת היא מצליחה לשמור על חתימתה הייחודית. "


דניאלה טלמור על התערוכה
התערוכה מלווה בקטלוג.